Bli medlem eller samarbetspartner

Skicka dina kontaktuppgifter (namn, postadress, telefonnummer och e-post) till föreningens sekreterare på mt@proseili.fi. Du får instruktionerna för hur du kan betala den årliga medlemsavgiften på 20 euro som svarsmeddelande. Medlemsavgiften är hushållsspecifik. Det är i sista hand föreningens styrelse som beslutar om godkännandet av nya medlemmar.

Medlemmar i Pro Seili-Själö ry är berättigade bl.a. till en 10 procents rabatt på sina uppköp vid föreningens Sommarkiosk.

Föreningar och samfund kan ansluta sig som understödsmedlemmar. Företag och samfund som bidrar får sin logotyp och en länk på föreningens webbplats. Den årliga medlemsavgiften för understödsmedlemmar är 100 euro.

Registerbeskrivning: medlemsregister