Evenemang

Lö 27.5 från kl. 11 städ- och fixartalko vid sommarkiosken.

Sö 25.6 kl. 13 Finskspråkig gudstjänst i Själö museikyrka, Kjell Granström. Arr. Nagu kapellförsamling. Pro Seili-Själö bjuder kyrkbesökarna på kyrkkaffe vid kiosken efter gudstjänsten. Välkomna!

Sö 16.7 kl. 13 Finskspråkig gudstjänst i Själö museikyrka. Arr. Nagu kapellförsamling. Pro Seili-Själö bjuder kyrkbesökarna på kyrkkaffe vid kiosken efter gudstjänsten.

Sö 27.8 kl. 13 Finskspråkig högmässa i Själö museikyrka. Arr. Nagu kapellförsamling. Pro Seili-Själö bjuder kyrkbesökarna på kyrkkaffe vid kiosken efter gudstjänsten.