Evenemang

Sommaren 2022

Må 27.6 från kl. 10. Sommarkiosken vid Kyrkbryggan öppnar. Vi håller öppet dagligen mellan klockan 10-17 fram till den 14 augusti.

Sö 26.6 kl. 14 Finskspråkig gudstjänst i Själö museikyrka, Kjell Granström, Robert Helin. Arr. Nagu kapellförsamling. Pro Seili-Själö bjuder kyrkbesökarna på kyrkkaffe vid kiosken efter gudstjänsten. Välkomna!

Sö 10.7 kl. 14 Finskspråkig högmässa i Själö museikyrka, Tom Säilä, Eeva Granström. Arr. Nagu kapellförsamling. Pro Seili-Själö bjuder kyrkbesökarna på kyrkkaffe vid kiosken efter gudstjänsten.

Sö 21.8 kl. 14 Finskspråkig högmässa i Själö museikyrka. Arr. Nagu kapellförsamling. Pro Seili-Själö bjuder kyrkbesökarna på kyrkkaffe vid kiosken efter gudstjänsten.