Kontaktuppgifter

Pro Seili-Själö ry är en allmännyttig förening som sammanfogar tidigare och nuvarande invånare samt drar sitt strå till stacken som en kulturbärare. Föreningen har upprätthållit en sommarkiosk på ön i flera års tid och har i samarbete med Skärgårdshavets forskningsinstitut bidragit bl.a. till de årligen återkommande Öppet hus-dagarnas arrangemang genom att engagera föredragshållare samt ordna annat program och sköta om trakteringen. Många av naturobservationerna som gjorts vid forskningsinstitutet samt biblioteks- och fotografisamlingarna som Åbo universitet förfogar över kan spåras till invånarna på ön samt deras aktiva frivilliginsatser.

Arbetet med kulturarvet på ön har i huvudsak bestått av intervjuer samt insamlande, lagrande och distribuering av fotografier bl.a. för användning i filmer, dokumentärer samt publikationer och arrangemang av olika tillställningar på ön tillsammans med olika samarbetspartners. Föreningen har tillverkat och donerat en kopia av den ursprungliga altarduken som Sylvi Kekkonen donerat till kyrkan (originalet finns hos Museiverket). I samband med sommargudstjänsterna har föreningen skött om trakteringen i form av kyrkkaffe – och ibland till och med hjälpt till med att transportera prästen till och från ön.

Pro Seili-Själö ry:s insats inom det frivilliga kulturarbetet på ön är märkbart. Många av oss har deltagit i detta arbete redan i flera generationers tid, långt innan det fanns en förening för detta syfte.

Officiell postadress

Pro Seili-Själö ry
c/o Vikström
Nämndemansvägen 2 D 16
21600 Pargas

FO-nummer 2115284-7

Kontaktuppgifter

Anne Wilenius
ordförande
annwil@utu.fi
tfn 040 5200 857

Meri-Tuuli Fagerlund
sekreterare
mt@proseili.fi
tfn 040 7595 387

Mikael Heinrichs
kioskansvarig
kesakioski@seili.fi

Registerbeskrivning

Medlemsregister