Infotillfälle i Åbo huvudbibliotek 26.5 kl. 16.15

KULTURMILJÖN OCH NATUREN PÅ SJÄLÖ
– finskspråkigt info- och diskussionstillfälle om ansvarsfull turism vid kultursevärdheter

Pro Seili-Själö ry ordnar en informations- och diskussionstillfälle i Åbo huvudbiblioteks (Slottsgatan 2, Åbo) mötesrum Studio fredagen den 26 maj klockan 16.15-18.00. Vi kommer bland annat att diskutera om Själös unika kulturarv och natur samt hur man kan värna om dessa värderingar. Diskussionen inleds av docent Tero Mustonen från Östra Finlands universitet, forskare Margaretha Gustafsson från Åbo Akademi samt föreningen Pro Seili-Själös representanter.

Trots att huvudspråket är finska kan man ställa frågor också på svenska.

Fritt inträde. Välkomna!

Dela evenemanget på Facebook