Upprop: känner du någon som jobbat på mentalsjukhuset på Själö?

Pro Seili-Själö ry har sammanställt en hel del intervjuer och bildmaterial med anknytning till Själö. Materialet har bland annat efter övervägning använts som bakgrundsinformation till bl.a. filmer, dokumentärer och publikationer. Vi har fått tag på rätt många tidigare anställda, men många säsongsarbetare kan ha gått oss obemärkt förbi. Insamlingen av gamla fotografier, berättelser och intervjer hör till föreningens viktigaste kulturbärande uppgifter.

Ta gärna kontakt!